کیفیت کم نظیر قابل اتکا راهکارهای هوشمند ارتباطی

ایجاد محل مجازی قرارگاه واحد مخصوص کارمندان

ادغام سامانه های عملیاتی موجود در یک مکان با قابلیت دسترس آسان

افزایش تعامل با کارمند

افزایش تعامل ارران با الییشنی ه سند ارمندان خواهد بود

ایمن سازی ارتباطات ارمند

ایمن سازی ارتباطات تلفن همراه، سفارشی سازی دسترسی ها و نقش ها

برقراری ارتباط با هرکس در هرکجا


دسترسی و اتصال به تمامی کارمندان با موبایل یا کامپیوتر

سفارش

تماس با ما

  • تهران، قیطریه، کوچه تواضعی، بن بست دوم، کد پستی 4551-19346، پلاک 1

  • +982122234318

  • +989125136487

  • inquiries@ibsa.ir